DOFINANSOWANIA

2011 r.

- z budżetu Wojewody Dolnośląskiego Spółka pozyskała dofinansowanie w kwocie 28 200 zł, z przeznaczeniem na odmulenie dna rowów na odcinku 1 880 mb w miejscowości Pożarzyce (całkowita wartość zadania - 15 000 zł) oraz na mechaniczne czyszczenie dna rowu nr Śl. 8 na długości 1235 mb w miejscowości Dankowice (łączna wartość przedsięwzięcia - 8 002,80 zł).

 

2012 r.

- Spółka otrzymała od Wojewody Dolnośląskiego dotację w kwocie 29 000 zł i wydatkowała ją na kontynuację odmulenia rowu Śl. 8 na odcinku 2 080 mb (obręb Dankowice i Jezierzyce Wlk.) oraz na czyszczenie rowu Śl. 4 na długości 755 mb, przebiegającego od ujścia rzeki Ślęzy w kierunku parkingu przy drodze krajowej Nr 8.

 

2013 r.

- Wojewoda Dolnośląski przyznał tut. Spółce 28 200 zł, Marszałek Województwa Dolnośląskiego przekazał dotację w kwocie 15 000 zł, Starosta Powiatu zasilił budżet kwotą 17 000 zł a Gmina Jordanów Śląski sumą 10 000 zł. Sumarycznie Spółka uzyskała 70 200 zł wsparcia finansowego, po uprzednim złożeniu kompletnych wniosków, rozpatrywanych w trybie konkursowym. Pomoc finansową przeznaczono na: udrożnienie rowu Nr Śl. 5 w km 1+850, 3+300 na odcinku ok. 1 450 mb na części działki nr 528 – obręb Jordanów Śląski, kontynuacja odmulenia dna rowu Nr Śl. 5 w km 3+420, 4+050 na odcinku ok. 630 mb na części działki nr 528 – obręb Jordanów Śląski, odmulenie dna rowu Nr Śl. 8-1 w km 0+000, 0+700 na odcinku ok. 700 mb na części działki nr 287/4 – obręb Dankowice, udrożnienie rowu Nr Tr. 2-1 w km 0+000, 0+525 na odcinku ok. 525 mb na części działce nr 365 oraz części działek 271, 274, 275, 278, 279, 282, 283 – obręb Jezierzyce Wielkie, udrożnienie rowu Nr Tr. 6 w km 0+000, 0+432 na odcinku ok. 432 mb na działce nr 347 – obręb Jezierzyce Wielkie, odmulenie rowu Nr Śl. 15-1 w km 0+000, 0+650 na odcinku ok. 650 mb na działce nr 89 – obręb Pożarzyce, udrożnienie części rowu melioracyjnego Nr Os. 4 na długości ok. 430 mb - obręb Glinica.

 

2014 r.

- w wyniku aplikowania o fundusze pomocowe, dzięki prawidłowo wypełnionej dokumentacji, wsparto nas dofinansowaniem w kwotach: 29 000 zł - od Powiatu Wrocławskiego, 19 400 zł - od Wojewody Dolnośląskiego, 15 000 zł - od Gminy Jordanów Śląski 10 000 zł - z budżetu Województwa Dolnośląskiego, które wykorzystano na: odmulenie rowu Nr Śl. 5-4 w km 0+000, 0+970 na odcinku ok. 970 mb, na działkach nr 282 i 283 - obręb Dankowice, konserwacja rowu Nr Śl. 4-4 w km 0+000, 1+015 na odcinku ok. 1 015 mb, na działce nr 259 - obręb Jordanów Śląski, konserwacja rowu Nr Tr. 2 w km 0+000, 0+310 na odcinku ok. 310 mb, na działce nr 363 - obręb Jezierzyce Wielkie, konserwacja i odmulenie rowu Nr OS 12 w km 0+000, 0+730 na odcinku ok. 730 mb, na działkach nr 133 i 139 - obręb Tomice oraz nr 197 - obręb Piotrówek, udrożnienie rowu Nr Tr. 5 w km 0+000, 1+380 mb na odcinku ok. 1 380 mb na działce nr 106 i części działki nr 95/1 - obręb Pożarzyce, konserwacja rowu melioracyjnego Nr Śl. 5 w km 3+200, 4+050 na odcinku ok. 850 mb na częściach działek nr 528/ 618/1 i 652/1 - obręb Jordanów Śląski, naprawa uszkodzonego systemu drenarskiego poprzez wymianę rur oraz położenie kręgów betonowych w istniejących studniach rozdzielczych w miejscowości Jezierzyce Wielkie.

 

2015 r.

- Spółka ubiegała się o dotację i spełniając wszystkie kryteria otrzymała wsparcie z: budżetu Powiatu Wrocławskiego - 16 000 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów: Tr. 1 w km 0+000, 0+150 na odcinku ok. 150 mb w granicach działki nr 357 - obręb Jezierzyce Wielkie (tj. 150 mb w górę od ujścia rzeki Trawna), Tr. 3 w km 0+000, 0+500 na odcinku ok. 500 mb w granicach działek nr 364 (część) i nr 312/2 (część) obręb Jezierzyce Wielkie (tj. 500 mb w górę od ujścia do rzeki Trawna), ŚL. 5-3 w km 0+000, 0+440 na odcinku ok. 440 mb w granicach działek nr 567 - obręb Jordanów Śląski i nr 276 (część) - obręb Dankowice, z budżetu Wojewody Dolnośląskiego - 19 429 zł z przeznaczeniem na udrożnienie rowów: - Śl. 14 na długości 0,720 km, cz. dz. Nr 89 - obręb Dankowice, - Tr. 1-1 na dł. 0,110 km, dz. Nr 342 – obręb Jezierzyce Wielkie,- Tr. 1-2 na długości 0,160 km, dz. Nr 360 – obręb Jezierzyce Wielkie, - Tr. 1-3 na długości 0,140 km, dz. Nr 361 – obręb Jezierzyce Wielkie, z budżetu Gminy Jordanów Śląski – 15 000 zł z przeznaczeniem na meliorację rowu Nr ŚL. 8 o długości ok. 1 500 mb w granicach działek: 284 - część, 285, 287/4 - część: obręb Dankowice. Ponadto z planu finansowego wydatkowano: 9 420 zł na oczyszczenie rowu Nr Tr. 1 (część) i Tr. 2-1 (część) – obręb Jezierzyce Wielkie,

5 250 zł na udrożnienie rowu Nr OS 12 w km 0+000, 0+330 na odcinku ok. 330 mb w granicach działki nr 133 - obręb Tomice, 1 900 zł na oczyszczenie odcinka rowu Nr Śl. 2 w obrębie Popowice oraz 1 820 zł na wykonanie prac konserwacyjnych na części rowu melioracyjnego Nr Tr. 5 na długości 130 mb granicach działki nr 95/1 – obręb Pożarzyce.

 

2016 r.

- zrealizowano następujące przedsięwzięcia: wykonanie prac konserwacyjnych na urządzeniu melioracji szczegółowej - rów melioracyjny Śl. 5-1 w km 0+000 - 1+240 na odcinku ok. 1 240 mb w granicach działek nr 447 i 634 - obręb Jordanów Śląski, konserwacja rowu TR. 4 na długości 0,530 km, dz. Nr 348 i cz. działki nr 312/2, lokalizacja: obręb Jezierzyce Wielkie, konserwacja rowu Śl. 13 na długości 0,540 km, dz. Nr 53, lokalizacja: obręb Pożarzyce, konserwacja rowu nr OS. 13 na długości ok. 850 mb, dz. Nr 194/2, 202, 213 i 222, lokalizacja: obręb Piotrówek.

Powyższe wykonano ze środków: budżetu Powiatu Wrocławskiego - 19 800 zł, z budżetu Wojewody Dolnośląskiego – 16 754 zł, z budżetu Gminy Jordanów Śląski – 15 000 zł.

 

2017 r.

- w ramach odbudowy, remontów i bieżącej konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych w roku 2017 zrealizowano następujące zadania: wykonanie prac konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowych – rowu melioracyjnego Śl. 2 na odcinku ok. 580 mb w granicach działki nr 122 – obręb Popowice, wykonanie prac konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowych – rowu melioracyjnego Os. 14 na odcinku ok. 480 mb w granicach działek o numerach ewidencyjnych 183 i 195 - obręb Piotrówek, konserwacja rowu nr ŚL. 4-2 na w km 0+000 – 0+790 na długości 0,790 km włącznie z udrożnieniem przepustów rurowych (długość przepustów – 15 mb), dz. nr 275/2 i 344 oraz część dz. nr 269/4, 270/5, 270/6 i 592/7 – obręb Jordanów Śląski, konserwacja rowu nr ŚL. 4-2-1 w km 0+000 – 0+606 na długości 0,606 km, włącznie z czyszczeniem przepustów (długość przepustów – 5 mb), dz. nr 306, 328 i 348 oraz część dz. nr 330 i 858 – obręb Jordanów Śląski, wykonanie prac konserwacyjnych na rowie melioracyjnym Nr ŚL. 11 na długości ok. 240 mb w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 95 i 95/1 (część); obręb Mleczna, wykonanie prac konserwacyjnych na rowie melioracyjnym Nr ŚL. 7 na odcinku ok. 410 mb w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 273, 274 i 275 (część); obręb Dankowice.

 

2018 r.

- w minionym roku GSW zainwestowała środki (w tym: 36 789 zł od Wojewody, 20 000 zł od Gminy) z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji wodnych - rowu melioracyjnego Nr OS. 2 w km 0+000 - 0+1370 o długości ok. 1370 mb, włącznie z udrożnieniem przepustów – ok. 11,5 mb, w granicach działek ewidencyjnych nr 37 – obręb Jordanów Śląski i 165 – obręb Glinica oraz części działki nr 123 - obręb Janówek oraz na wykonanie prac konserwacyjnych na rowie melioracyjnym Nr Śl. 4 na długości ok. 662 mb w granicach działek o numerach ewidencyjnych 316 i 606/4; obręb Jordanów Śląski oraz na rowie melioracyjnym Nt Tr. 2-1- na odcinku 260 mb w granicach części działki o numerze ewidencyjnym Nr 364; obręb Jezierzyce Wielkie.

 

2019 r.

- na podstawie złożonej dokumentacji aplikacyjnej, w oparciu o podpisaną umowę, Powiat Wrocławski przyznał Spółce dotację w kwocie  12 596 zł na wykonanie prac konserwacyjnych rowu melioracyjnego Śl.1 na odcinku 0,525 km - obręb Popowice a także w wysokości 34 797 zł na realizację melioracji rowu Cn.7 na odcinku 1,425 km - obręb Wilczkowice.