ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów ¦l±ski

Nr wpisu do katastru wodnego: RWWw-SW-624
NIP: 896-15-20-408
REGON: 021547736