WŁADZE

Uchwałą Nr I/4/2015 Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej z dnia 7 czerwca 2015 r. wyłoniono władze Klubu:

Zarząd w osobach:

  1. Adam Bordowicz - Przewodniczący;
  2. Ryszard Bednarczyk - Wiceprzewodniczący;
  3. Grzegorz Zborowski - Członek;
  4. Władysław Fuławka - Członek;
  5. Adam Filończuk - Członek.

 

Komisję Rewizyjną w składzie:

  1. Zygmunt Mikłaszewski - Przewodniczący;
  2. Andrzej Ligas - Członek;
  3. Wiesław Czyż - Członek.