ZREALIZOWANE PRACE

2011 r. :
 • odmulenie dna rowów na odcinku 1 880 mb w miejscowości Pożarzyce
 • mechaniczne czyszczenie dna rowu nr Śl. 8 na długości 1235 mb w miejscowości Dankowice,

 

2012 r.:

 • kontynuacja odmulenia rowu Śl. 8 na odcinku 2 080 mb (obręb Dankowice i Jezierzyce Wlk.),
 • czyszczenie rowu Śl. 4 na długości 755 mb, przebiegającego od ujścia rzeki Ślęzy w kierunku parkingu przy drodze krajowej Nr 8,

 

2013 r.:

 • udrożnienie rowu Nr Śl. 5 w km 1+850, 3+300 na odcinku ok. 1 450 mb na części działki nr 528 - obręb Jordanów Śląski,
 • kontynuacja odmulenia dna rowu Nr Śl. 5 w km 3+420, 4+050 na odcinku ok. 630 mb na części działki nr 528 - obręb Jordanów Śląski,
 • odmulenie dna rowu Nr Śl. 8-1 w km 0+000, 0+700 na odcinku ok. 700 mb na części działki nr 287/4 - obręb Dankowice,
 • udrożnienie rowu Nr Tr. 2-1 w km 0+000, 0+525 na odcinku ok. 525 mb na części działce nr 365 oraz części działek 271, 274, 275, 278, 279, 282, 283 - obręb Jezierzyce Wielkie,
 • udrożnienie rowu Nr Tr. 6 w km 0+000, 0+432 na odcinku ok. 432 mb na działce nr 347 - obręb Jezierzyce Wielkie,
 • odmulenie rowu Nr Śl. 15-1 w km 0+000, 0+650 na odcinku ok. 650 mb na działce nr 89 - obręb Pożarzyce,
 • udrożnienie części rowu melioracyjnego Nr Os. 4 na długości ok. 430 mb - obręb Glinica.

 

2014 r.:

 • odmulenie rowu Nr Śl. 5-4 w km 0+000, 0+970 na odcinku ok. 970 mb, na działkach nr 282 i 283 - obręb Dankowice,
 • konserwacja rowu Nr Śl. 4-4 w km 0+000, 1+015 na odcinku ok. 1 015 mb, na działce nr 259 - obręb Jordanów Śląski,
 • konserwacja rowu Nr Tr. 2 w km 0+000, 0+310 na odcinku ok. 310 mb, na działce nr 363 - obręb Jezierzyce Wielkie,
 • konserwacja i odmulenie rowu Nr OS 12 w km 0+000, 0+730 na odcinku ok. 730 mb, na działkach nr 133 i 139 - obręb Tomice oraz nr 197 - obręb Piotrówek,
 • udrożnienie rowu Nr Tr. 5 w km 0+000, 1+380 mb na odcinku ok. 1 380 mb na działce nr 106 i części działki nr 95/1 - obręb Pożarzyce,
 • konserwacja rowu melioracyjnego Nr Śl. 5 w km 3+200, 4+050 na odcinku ok. 850 mb na częściach działek nr 528/ 618/1 i 652/1 - obręb Jordanów Śląski,
 • naprawa uszkodzonego systemu drenarskiego poprzez wymianę rur oraz położenie kręgów betonowych w istniejących studniach rozdzielczych w miejscowości Jezierzyce Wielkie,

 

2015 r.:

 • konserwacja rowu Tr. 1 w km 0+000, 0+150 na odcinku ok. 150 mb w granicach działki nr 357 - obręb Jezierzyce Wielkie (tj. 150 mb w górę od ujścia rzeki Trawna),
 • zmeliorowanie rowu Tr. 3 w km 0+000, 0+500 na odcinku ok. 500 mb w granicach działek nr 364 (część) i nr 312/2 (część) obręb Jezierzyce Wielkie (tj. 500 mb w górę od ujścia do rzeki Trawna),
 • udrożnienie rowu ŚL. 5-3 w km 0+000, 0+440 na odcinku ok. 440 mb w granicach działek nr 567 - obręb Jordanów Śląski i nr 276 (część) - obręb Dankowice,
 • czyszczenie rowu Śl. 14 na długości 0,720 km, cz. dz. Nr 89 - obręb Dankowice,
 • konserwacja rowu Tr. 1-1 na dł. 0,110 km, dz. Nr 342 - obręb Jezierzyce Wielkie,
 • zmeliorowanie rowu Tr. 1-2 na długości 0,160 km, dz. Nr 360 - obręb Jezierzyce Wielkie,
 • udrożnienie rowu Tr. 1-3 na długości 0,140 km, dz. Nr 361 - obręb Jezierzyce Wielkie,
 • melioracja rowu Nr ŚL. 8 o długości ok. 1 500 mb w granicach działek: 284 - część, 285, 287/4 - część: obręb Dankowice,
 • oczyszczenie rowu Nr Tr. 1 (część) i Tr. 2-1 (część) - obręb Jezierzyce Wielkie,
 • udrożnienie rowu Nr OS 12 w km 0+000, 0+330 na odcinku ok. 330 mb w granicach działki nr 133 - obręb Tomice,
 • oczyszczenie odcinka rowu Nr Śl. 2 w obrębie Popowice,
 • wykonanie prac konserwacyjnych na części rowu melioracyjnego Nr Tr. 5 na długości 130 mb granicach działki nr 95/1 - obręb Pożarzyce.,

 

2016 r.:

 • wykonanie prac konserwacyjnych na urządzeniu melioracji szczegółowej - rów melioracyjny Śl. 5-1 w km 0+000 - 1+240 na odcinku ok. 1 240 mb w granicach działek nr 447 i 634 - obręb Jordanów Śląski,
 • konserwacja rowu TR. 4 na długości 0,530 km, dz. Nr 348 i cz. działki nr 312/2, lokalizacja: obręb Jezierzyce Wielkie,
 • udrożnienie rowu Śl. 13 na długości 0,540 km, dz. Nr 53, lokalizacja: obręb Pożarzyce,
 • konserwacja rowu nr OS. 13 na długości ok. 850 mb, dz. Nr 194/2, 202, 213 i 222, lokalizacja: obręb Piotrówek,

 

2017 r.:

 • wykonanie prac konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowych - rowu melioracyjnego Śl. 2 na odcinku ok. 580 mb w granicach działki nr 122 - obręb Popowice,
 • konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych - rowu melioracyjnego Os. 14 na odcinku ok. 480 mb w granicach działek o numerach ewidencyjnych 183 i 195
 • obręb Piotrówek,
 • oczyszczenie rowu nr ŚL. 4-2 na w km 0+000 - 0+790 na długości 0,790 km włącznie z udrożnieniem przepustów rurowych (długość przepustów - 15 mb), dz. nr 275/2 i 344 oraz część dz. nr 269/4, 270/5, 270/6 i 592/7 - obręb Jordanów Śląski,
 • konserwacja rowu nr ŚL. 4-2-1 w km 0+000 - 0+606 na długości 0,606 km, włącznie z czyszczeniem przepustów (długość przepustów - 5 mb), dz. nr 306, 328 i 348 oraz część dz. nr 330 i 858 - obręb Jordanów Śląski,
 • wykonanie prac konserwacyjnych na rowie melioracyjnym Nr ŚL. 11 na długości ok. 240 mb w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 95 i 95/1 (część); obręb Mleczna,
 • zmeliorowanie rowu melioracyjnego Nr ŚL. 7 na odcinku ok. 410 mb w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 273, 274 i 275 (część); obręb Dankowice,

 

2018 r. :

 • konserwacja urządzeń melioracji wodnych - rowu melioracyjnego Nr OS. 2 w km 0+000 - 0+1370 o długości ok. 1370 mb, włącznie z udrożnieniem przepustów
 • ok. 11,5 mb, w granicach działek ewidencyjnych nr 37 - obręb Jordanów Śląski i 165 - obręb Glinica oraz części działki nr 123 - obręb Janówek,
 • wykonanie prac konserwacyjnych na rowie melioracyjnym Nr Śl. 4 na długości ok. 662 mb w granicach działek o numerach ewidencyjnych 316 i 606/4; obręb Jordanów Śląski,
 • udrożnienie rowu melioracyjnego Tr. 2-1- na odcinku 260 mb w granicach części działki o numerze ewidencyjnym Nr 364; obręb Jezierzyce Wielkie.