KONTAKT

ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski

Nr wpisu do katastru wodnego: RWWw-SW-624
NIP: 896-15-20-408 
REGON: 021547736

 

Osobą do kontaktów są: 

 • Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej
  Adam Bordowicz
  tel. 607 539 337 
   
 • Wiceprzewodniczący  Zarządu Gminnej Spółki Wodnej
  Ryszard Bednarczyk,
   tel. 664 064 790

  

  

MAPA DOJAZDU